خلاصه پروژه
_

خلاصه پروژه Pearl Island Homes

جزیره مروارید از 156 آپارتمان استودیویی تشکیل شده است:
آپارتمانهای استودیویی همکف دارای مساحت 35 مترمربع ، تراس باغی 8 متر مربع و آپارتمانهای استودیویی در طبقه اول با مساحت 35 مترمربع ، تراس 8 متر مربع و تراس پشت بام 35 مترمربع هستند.

یک استخر عمومی با سیستم تصفیه آب نمک در سایت و استخر شنای کودکان وجود دارد.

 

 

مشخصات پروژه
_

مشخصات استاندارد

قیمت پروژه ها
_

شروع قیمت ها

تصاویر پروژه
_

تصاویر پروژه