خلاصه پروژه
_

خلاصه پروژه McKenzie Residence

زندگی بهتر در لانگ بیچ امکان پذیر است. ما با پروژه مکنزی در منطقه مناسب لانگ بیچ شرکت کردیم. با استفاده از معماری مدرن در پروژه خود ، مردم را با منظره ای عالی از دریا گردهم آوردیم ...

31 آپارتمان
6 طبقه
آپارتمانهای 1 + 1، 50 متر مربع
آپارتمان 2 +1 ، 75 متر مربع

 

امکانات پروژه
_

امکانات پروژه

تصاویر پروژه
_

تصاویر پروژه