در تماس باشید؛ هر زمان که خواستید...

از هر طریقی بخواهید می‌توانید با ما در طول زمان کاری در تماس باشید.

Email

Northdiamondinvestmentltd@gmail.com

Phone

90-533-8375999+

Address

Salamis yolu, zabitler petrol karaşisi, Noyan 4 dük:2'yi

North Diamond Team

Management

AnyConv.com__adab0fae-5fca-4565-921c-3b38aafb92ee-min
Marziyeh Rasekh

Northdiamondinvestmentltd@gmail.com

AnyConv.com__f13c92c1-b753-46ac-a94b-f11dab26b07e-min-min
Saheb Eisapour

saheb.eisapoor@northdiamond.com

ff673d0a-22dd-4d0e-9e05-09fcf8710eb9-min (2)
Hossein Bolandpour

مدیر موسسه پارسیان اپلای

Consultants

AnyConv.com__c8856537-a2a4-4f7c-9d25-d6b8e83f30a5 (1)-min (1)
Naser Delneshin
Code: 211

Northdiamond.naserdelneshin@gamil.com

photo5265000091347956399
Alibey mamedov
Code: 214

alibeymamedov@gmail.com

مهیار وقاری
Mahyar vaghari
Code: 212

northdiamond.vaghar.mahyar@gmail.com

Ezgi YAZICI
Ezgi YAZICI
Code: 217

ezgiyazici00@yandex.com

AnyConv.com__e9349d49-571b-452e-aed1-4894e0b0cc0d (1)-min
Shahin Zarrinbal
Code: 213

Shahinzarinbal.northdiamond@gmail.com

rasul baghirov
Rasul Baghirov
Code: 219

rasulbaghirov@gmail.com