اقتصاد در قبرس شمالی

“اقتصاد در قبرس شمالی”

همواره مسائل اقتصادی و رشد آن بویژه در سالهای اخیر بعد از شیوع و همه گیری کرونا مسئله ی مهم و داغ جهانی بوده و سرمایه داران زیادی بطور پیوسته این بازار را جهت سرمایه گذاری رصد می کنند. ... ادامه مطلب
تحصیل در قبرس شمالی

“تحصیل در قبرس شمالی”

تحصیلات، توانایی فراگیری و کشف علوم جدید چیزی است که ما را از سایر موجودات زنده ی زمین متمایز می کند به طوریکه میتوان گفت انسان باهوش ترین موجود روی این کره ی خاکی می باشد. با توجه به اینکه تحصیل از همان ابتدایی ترین سنین زندگی ما نقش خود را بازی می کند یکی از موضوعات مهم در زندگی تبدیل شده است. ... ادامه مطلب
شرایط کار در قبرس شمالی

“شرایط کار در قبرس شمالی”

مساله ی کار یکی از مسائل مهم در زندگی هر فردی می باشد به خصوص در افرادی که قصد مهاجرت دارند این موضوع رنگ بیشتری به خود می گیرد و این سوال که آیا در کشور مقصد جایی برای کار کردن و پذیرفته شدن بین کارفرماهای کشور مورد نظر برایشان وجود دارد یا خیر برایشان پیش می آید. ... ادامه مطلب